Convocatòria assemblea

D’acord amb l’article 16è. dels Estatuts de l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes del Col·legi La Salle Premià, la Junta Directiva es complau en convocar-vos a:

L'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Que tindrà lloc al Teatre de l'Escola el dijous dia 13 de novembre de 2014 a les 21 hores en primera i segona convocatòria.

ORDRE DEL DIA:

1.- Lectura i si s’escau, aprovació de l'acta de l’anterior Assemblea General Ordinària, celebrada el dia 14 de novembre de 2013.

2.- Repàs de les activitats i actuacions realitzades al passat curs i les previstes pel curs 2013 -2014, i previsions del nou curs 2014-15.

3.- D’acord amb l’article 9è. dels Estatuts, renovació de membres de la Junta de l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes.

4.- Examen i si s’escau, aprovació de l’estat de comptes de l'Associació (ANNEX I). Lectura de l'informe dels Senyors Censors de Comptes.

5.- Presentació i si s’escau aprovació del pressupost, activitats i projectes pel curs 2014 – 2015 (ANNEX II).

6.- Nomenament dels Senyors Censors de comptes pel curs 2014 – 2015.

7.- Precs i preguntes.

Ċ
Ampa La Salle Premià,
29 d’oct. 2014, 2:42
Comments