Concurs Logotip

Finalistes del concurs

En primer lloc, moltes gràcies a tots els participants en el concurs. Totes han estat grans propostes pero lamentablement només en podiem triat tres.

Així doncs, ens plau presentar-vos les tres opcions finalistes del concurs per al nou logo de l'AFA de l'escola, junt amb els seus respectius documents de proposta. Aqui les teniu!

MANUAL AFA TZD-1-12.pdf
Afa_salle_Estell.pdf
MANUAL LOGO V2_TZD-1-12.pdf

Per tal d'escollir l'opció guanyadora, iniciarem una votació popular a través del compte d'Instagram de l'AFA - @afalasallepremia - Les instruccions són molt senzilles:

 1. Seguir el compte d'Instragram de l'AFA de La Salle Premià: https://www.instagram.com/afalasallepremia/

 2. Estar atent a les publicacións dels logos finalistes amb la descripció dels seus autors

 3. Fer "like" a la publicació del logo que més us agradi.

Publicarem el logo guanyador la setmana del 11 de Gener de 2021 segons les bases del concurs.


Molta sort als logos finalistes!

Altres propostes

A continuació podeu veure les altres propostes presentades al concurs

MemòriaEquipAFA.pdf
Explicació.docx

Bases concurs per un nou logotip de l'AFA de l'Escola LA Salle Premià

1. Objectiu:

Dissenyar un logotip destinat a ser la imatge representativa de l’Associació de Famílies d’Alumnes de l’escola La Salle de Premià de Mar per ser aplicat en tota la seva difusió d’informació, a través dels seus canals de comunicació com la web, les Xarxes socials, fullets corporatius, cartells, etc....

El logotip:

 • Ha de reflectir els aspectes de l’associació com la pluralitat, diversitat, educació, valors, relació entre escola i família....

 • Ha d’aparèixer el nom de l’entitat (AFA, Associació de famílies d’alumnes)

 • Ha de conviure correctament amb el logotip de l’escola La Salle Premià.

2. Participants:

Podran participar tots els pares i mares de l’escola de La Salle Premià.

La candidatura pot ser individual o col·lectiva.

Cada participant podrà presentar un màxim de dues propostes.

3. Condicions tècniques:

El disseny ha de ser original i inèdit, sent responsabilitat de l’autor que així sigui.

Els participants certificaran que el logotip és fruit de la seva creativitat personal.

Cada participant haurà de presentar el logotip amb el seu manual corporatiu, i una petita memòria amb:

 • Justificació del disseny del logotip

 • Aplicacions en horitzontal, vertical i a bandera

 • A color i a una tinta en positiu i en negatiu

 • L’aplicació en convivència del nou logo de l’AFA amb el de l’escola La Salle Premià.

 • Indicar el color corporatiu (en pantone, RGB i CMYK)

 • Identificar la tipografia (nom de la font i mida)

 • El logotip en format digital i vectoritzat (ai, pdf, eps) i jpg a una resolució de 300ppp a una mida de 10 x 10 cm.


4. Propietat intel·lectual i drets de reproducció:

La propietat del logotip premiat se cedirà a l’AFA.

L’AFA es reserva el dret de reproduir el logotip als suports i medis que consideri oportú, el dret de modificar per adaptar-lo a altres aplicacions, o utilitzar el logotip per separat el nom i el símbol.

5. Presentació del logotip

La presentació del logotip caldrà fer-lo digitalment al correu concurs_logo@ampalasallepremia.cat i al assumpte cal posar NOU LOGO AFA. El termini serà fins el dia 14 de desembre a les 20 hores.

El cos del missatge de correu electrònic haurà d’incloure les dades de l’autor:

 • Nom i cognom de l’autor de la proposta

 • Curs del fill/a

 • Adreça de correu electrònic

 • Telèfon mòbil

Només un membre de la junta tindrà aquesta informació i no formarà part del jurat per aconseguir l’anonimat de les propostes a presentar a la resta del jurat.


6. Jurat seleccionador y votació de les propostes

Cap membre del jurat podrà presentar-se com a participant.

El concurs es desenvoluparà en dues fases:

Primera fase:

 • Un primer jurat format pels membres de la junta de l’AFA (menys 1) farà una primera selecció, escollint les tres propostes finalistes

Segona fase:

 • S’habilitarà un sistema de votació popular on es publicaran les tres propostes finalistes a través de la pàgina web i xarxes social de l’AFA. Durant un període d’una setmana les famílies de La Salle Premià votaran el logo que més els agrada. Finalitzat el termini es farà el recompte i es determinarà el guanyador/a del concurs.

El Jurat podrà declarar el premi desert si considera que no hi ha cap proposta que compleix els requisits adequats

7. El premi

El guanyador/a se li atorgarà un premi que consisteix en:

 • Panera valorada en 200 €

 • Diploma acreditatiu

8. Resolució del premi:

La setmana del 11 de Gener de 2021 es publicarà a la web de l’AFA i a les xarxes socials la proposta guanyadora i l’autor.

Qualsevol situació no prevista en aquestes bases serà resolta pel Jurat de la forma que estimi més oportuna