La Junta

Qué és?

La Junta Directiva és l’òrgan executiu de les disposicions esmenades en l’Assemblea, es regeix per els Estatuts i per disposicions legals que regulen aquests tipus d’associacions.

Què fa?

Algunes de les funcions concretes a realitzar per aquesta Junta són:

  • Administrar els recursos propis de l’Associació, ja siguin de caràcter pressupostari, de béns adquirits, o de la correcta gestió del local de que disposa.
  • Gestionar les activitats extraescolars.
  • Col.laborar amb l’Escola en les activitats en que sigui requerida la participació de l’ AMPA.
  • Organitzar activitats que fomentin la convivència entre els membres de la comunitat educativa.

Qui són?

La Junta Directiva està formada per els següents càrrecs: President, Sots-president, Secretari, Tresorer i un nombre determinat de vocals. La Junta disposarà de l’assessorament d’un representant qualificat de la Direcció de l’Escola.

Actualment la Junta Directiva està formada per les següents persones:

Tomàs Adell

(President)

Joana Moya

Joan Vidal

Josep Comajuncosa

Mariola Velasco

Santi Caballero

Santi Dominguez

Sylvie Conte

Sara Sanchez

Ivan Melchor

Oriol Solé

Neus Roldós

Javi Alvarez

Omar Prunera

Ester Escoda

Marta Mota

Raul Avellaneda

Anna Rubio