La Junta

Qué és?

La Junta Directiva és l’òrgan executiu de les disposicions esmenades en l’Assemblea, es regeix per els Estatuts i per disposicions legals que regulen aquests tipus d’associacions.

Què fa?

Algunes de les funcions concretes a realitzar per aquesta Junta són:

  • Administrar els recursos propis de l’Associació, ja siguin de caràcter pressupostari, de béns adquirits, o de la correcta gestió del local de que disposa.

  • Gestionar les activitats extraescolars.

  • Col.laborar amb l’Escola en les activitats en que sigui requerida la participació de l’ AMPA.

  • Organitzar activitats que fomentin la convivència entre els membres de la comunitat educativa.

Qui són?

La Junta Directiva està formada per els següents càrrecs: President, Sots-president, Secretari, Tresorer i un nombre determinat de vocals. La Junta disposarà de l’assessorament d’un representant qualificat de la Direcció de l’Escola.

Actualment la Junta Directiva està formada per les següents persones:

Omar Prunera

(President)

Neus Roldós

(Vicepresidenta)

Sara Sanchez

(Vicepresidenta)

Josep Comajuncosas

(Tresorer)

Raul Avellaneda

(Secretari)

Sylvie Conte

Joan Vidal

Oriol Solé

Ester Escoda

Lorena Pérez

Vanessa Fabra Vilas

Genis Vivancos

David Izquierdo