La Junta

Qué és?

La Junta Directiva és l’òrgan executiu de les disposicions esmenades en l’Assemblea, es regeix per els Estatuts i per disposicions legals que regulen aquests tipus d’associacions. 

Què fa?

Algunes de les funcions concretes a realitzar per aquesta Junta són:

Qui són?

La Junta Directiva està formada per els següents càrrecs: President, Secretari, Tresorer i un nombre determinat de vocals. La Junta disposarà de l’assessorament d’un representant qualificat de la Direcció de l’Escola.

Actualment la Junta Directiva està formada per les següents persones:

David Izquierdo

(President)

Javier Arjona

(Vicepresident)

Daniela Florentin

(Secretari)

Oriol Solé

(Tresorer)

Raul Avellaneda 

David Lozano

Genis Vivancos   

Laura Nuñez

Ester Escoda  

Marc Garcia

Tryno Muñoz

Agnés Céspedes

Nuria Garcia

Estela de Hoyos