La Junta

Qué és?

La Junta Directiva és l’òrgan executiu de les disposicions esmenades en l’Assemblea, es regeix per els Estatuts i per disposicions legals que regulen aquests tipus d’associacions.

Què fa?

Algunes de les funcions concretes a realitzar per aquesta Junta són:

  • Administrar els recursos propis de l’Associació, ja siguin de caràcter pressupostari, de béns adquirits, o de la correcta gestió del local de que disposa.

  • Gestionar les activitats extraescolars.

  • Col.laborar amb l’Escola en les activitats en que sigui requerida la participació de l’ AMPA.

  • Organitzar activitats que fomentin la convivència entre els membres de la comunitat educativa.

Qui són?

La Junta Directiva està formada per els següents càrrecs: President, Sots-president, Secretari, Tresorer i un nombre determinat de vocals. La Junta disposarà de l’assessorament d’un representant qualificat de la Direcció de l’Escola.

Actualment la Junta Directiva està formada per les següents persones:

Omar Prunera

(President)

Neus Roldós

(Vicepresidenta)

Sara Sanchez

(Vicepresidenta)

Josep Comajuncosas

(Tresorer)

Raul Avellaneda

(Secretari)

Sylvie Conte

Joan Vidal

Oriol Solé

Anna Rubio

Ester Escoda