Condicions D'ÚS

Condicions Generals d'us del carnet AFA Prime

  1. Objecte

El carnet AFA Prime s'emet per part de l'AFA de La Salle Premià en col·laboració amb diferents entitats comercials de Premià de Mar. L'objecte del carnet AFA Prime és l'apropament i fidelització de les famílies de l'Escola al comerç local de Premià de Mar mitjançant els avantatges i beneficis que les entitats comercials proporcionaran als membres de l'AFA Prime.

El carnet serà 100% digital i es farà servir des del telèfon mobil . Les famílies que compleixin els criteris d'el·ligibilitat rebran un link per correu electrònic per tal de poder descarregar el carnet.

Existiran dues versions del carnet, una per dispositius iOS i una altre per a dispositius Android.

Dispositius iOS d'Apple

El carnet s'instal·larà automaticament a l'aplicació Apple Wallet, existent per defecte en tots els dispositius, un cop s'hagi finalitzat el registre mitjançant el link proporcionat per correu electrònic.

Dispositius Android

Per tal de fer servir el carnet caldrà tenir instal·lada l'app Pass2U que podreu descarregar directament de la Play Store o be escanejant el codi QR visible a l'esquerra, sota el logo de la app.

Un cop instal·lada l'app, us haureu de registrar en el link que haureu rebut per correu electrònic.

Finalitzat el registre, el carnet us apareixerà en l'app. Per tal de mostrar el carnet als comerços adherits ho haureu de fer sempre a través de l'app Pass2U.

2. Condicions generals

Per tal de tenir accés al programa AFA Prime s'haurà de complir amb les següents condicions:

  • Ser soci del AFA i estar al corrent de pagament de les 2 últimes quotes. Aquesta validació es farà a any vençut.

  • Les famílies nou vingudes podran gaudir dels beneficis d'AFA Prime durant el primer any independentment de l'estat de pagament de les quotes.

El carnet AFA Prime, així com els beneficis que s'en deriven tindran 1 any de validesa (curs escolar).

El codi QR que apareix en el carnet permetrà accedir al llistat de comerços col·laboradors. Aquest llistat estarà també disponible a la pàgina web de l'AFA sota el següent enllaç: https://www.ampalasallepremia.cat/projectes/afa-prime

Per tal que el carnet sigu vàlid, caldrà que apareguin els 2 cognoms familiars així com el curs actual de l'alumne. En cas de germans, el curs que haurà d'aparèixer és el del fill menor.

El carnet NO és transferible i s'haurà de presentar un document identificatiu en el moment del seu ús.

Les ofertes i beneficis vinculats al carnet AFA Primer NO seràn en cap cas acumulables a altres ofertes vigents a l'establiment.